Lid worden

Je kan je aanmelden als lid door onderstaand formulier in te vullen. Als je een proeftraining wilt aanvragen neem dan contact op via het contactformulier op de website.

Inschrijfformulier

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor telkens een verenigingsjaar. Een verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni. Hij/Zij verplicht zich gedurende het lidmaatschap de contributie per half jaar vooruit te betalen. Het lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend verlengd met 1 jaar, tenzij schriftelijk is opgezegd voor 1 juni bij de ledenadministratie. Het is tevens ook mogelijk om een lidmaatschap af te sluiten voor een halfjaar, dit dient te worden aangegeven bij de inschrijving. Hij/Zij verplicht zich kennis te nemen van de rechten en plichten vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Spaarne. Deze liggen ter inzage op de vereniging. Bij het akkoord gaan geef je ook toestemming met de privacyverklaring van de vereniging Bij minderjarigen moeten de ouders of voogd medeondertekenen. Wij hopen dat je het naar je zin zult hebben bij tafeltennisvereniging Spaarne.

Wij zijn afhankelijk van onze sponsors

Kijk wat jij kunt doen: het hoeft niets te kosten!

Steun de club